Jak szybko rozmnażają się koty?

Koty rozmnażają się bardzo szybko. Ciekawostką może być fakt, że kotki mogą zostać matkami już w wieku około 7-8 miesięcy. Są w stanie wydać na świat nawet 3 mioty, w każdym średnio od 4 do 6 kociąt. Przyrost naturalny kotów domowych jest zatem bardzo duży, a doskonałym tego potwierdzeniem mogą być zastosowane poniżej obliczenia.

Załóżmy, że zakładamy hodowlę kotów. Mamy zatem kotkę i kocura. Przyjmijmy, że kotka, wszystkie jej córki, wnuczki i prawnuczki wydają mioty rocznie po 4 kocięta w każdym z nich. Załóżmy jeszcze, że we każdym z tych miotów rodzi się połowa kotek oraz połowa kocurów.

Sytuacja dla 1 roku hodowli:

Zaczynamy od 2 kotów: 1 samca i 1 samicy. Mając na uwadze powyższe założenia nasza kotka urodzi 2 mioty, po 4 kocięta, czyli:

2 x 4 = 8  kociąt

Łącznie mamy więc 10 kotów: 8 kociąt i 2 koty dorosłe.

Sytuacja dla 2 roku hodowli

Drugi rok hodowli zaczynamy zatem od 10 kotów. Połowa z nich, wedle naszych wcześniejszych założeń to samice.

Mamy zatem 5 samic, każda wydaje na świat 2 mioty, w każdym miocie rodzą się więc 4 kocięta, czyli:

5 x 2 x 4 = 40 kociąt,

Razem z dorosłymi mamy 50 kotów, z czego 25 to kotki.

Sytuacja dla 3 roku hodowli:

W trzecim roku nasze 25 kotek znów wydaje na świat po 2 mioty, po 4 kocięta w każdym, czyli:

25 x 2 x 4 = 200 kociąt

Razem z dorosłymi mamy już 250 kotów, w tym 125 samic.

Sytuacja dla 4 roku hodowli:

W czwartym roku hodowli będziemy mieli już 1 250 kotów:

125 kotek x 2 mioty każda x 4 kocięta w każdym miocie = 1 000 kociąt. 

Dodając osobniki dorosłe: 1 250 kotów, w tym 625 kotek.

Sytuacja dla 5 roku hodowli:

625 kotek x 2 mioty każda x 4 kocięta w każdym miocie = 5 000 kociąt. 

Razem z dorosłymi mamy 6 250 kotów, w tym 3 125 kotek.

Sytuacja dla 6 roku hodowli:

3 125 kotek x 2 mioty x 4 kocięta w miocie + 6 250 kotów dorosłych = 31 250 kotów.

Sytuacja dla 7 roku hodowli:

15 625 kotek x 2 mioty x 4 kocięta w miocie + 31 250 osobników dorosłych = 156 250 kotów

Sytuacja dla 8 roku hodowli:

78 125 kotek x 2 mioty x 4 kocięta + 156 250 dorosłych = 781 250 kotów

Sytuacja dla 9 roku hodowli:

390 625 kotek  x 2 mioty x 4 kocięta + 781 250 dorosłych = 3 906 250 kotów

Sytuacja dla 10 roku hodowli:

10 rok hodowli rozpoczynamy od 3 906 250 kotów (słownie: 3 milionów dziewięćset sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu kotów), w tym 1 952 125 kotek (słownie: miliona dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy stu dwudziestu pięciu kotek)

Każda kotka wydaje na świat 2 moty po 4 kocięta, czyli 1 952 125 x 2 x 4 = 15 625 000 kociąt. Razem z kotami dorosłymi jest więc 19 531 250 kotów(słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt przedstawicieli kociego rodu!)

Liczba ta jest zatem niewyobrażalna. Jest ona oczywiście przybliżona i opiera się na czystych założeniach, które przyjęliśmy na potrzeby obliczeń. W rzeczywistości jest oczywiście tak, że nie każda kotka jest w stanie urodzić zawsze 4 kocięta. Czasami może być ich więcej, a czasami mniej. Różna jest także liczba miotów w ciągu roku. W jednym miocie może rodzić się więcej kotek, w innym natomiast więcej kocurów. Dzięki tym obliczeniom jednak mogliśmy zobrazować, jak wielki jest przyrost naturalny kotów.

Powiązane artykuły

Kontakt
Telefon: +48 652 341 453
Email: mail@kot.net.pl
O nas
Strona miłośników kotów tych małych i tych dużych. Porady i wskazówki dotyczące pielęgnacji i dbania o zdrowie naszych kocich przyjaciół ;)
Istnieją dwa sposoby ucieczki od prozy życia: muzyka i koty.
- Albert Schweitzer
Kot nadaje domowi duszę.
- Clebert

Cat food and accesories škrabadlá Hrană pentru pisică Arranhadores Drapaki

Kattenvoer en katten accessoires Tiragraffo Kaparófák αξεσουαρ για γατες Aliment et accessoires pour chat

Rascador Kratzbäume зоомагазин Aliment et accessoires pour chat Kratzbäume