Jak szybko rozmnażają się koty?

Koty rozmnażają się bardzo szybko. Ciekawostką może być fakt, że kotki mogą zostać matkami już w wieku około 7-8 miesięcy. Są w stanie wydać na świat nawet 3 mioty, w każdym średnio od 4 do 6 kociąt. Przyrost naturalny kotów domowych jest zatem bardzo duży, a doskonałym tego potwierdzeniem mogą być zastosowane poniżej obliczenia.

Załóżmy, że zakładamy hodowlę kotów. Mamy zatem kotkę i kocura. Przyjmijmy, że kotka, wszystkie jej córki, wnuczki i prawnuczki wydają mioty rocznie po 4 kocięta w każdym z nich. Załóżmy jeszcze, że we każdym z tych miotów rodzi się połowa kotek oraz połowa kocurów.

Sytuacja dla 1 roku hodowli:

Zaczynamy od 2 kotów: 1 samca i 1 samicy. Mając na uwadze powyższe założenia nasza kotka urodzi 2 mioty, po 4 kocięta, czyli:

2 x 4 = 8  kociąt

Łącznie mamy więc 10 kotów: 8 kociąt i 2 koty dorosłe.

Sytuacja dla 2 roku hodowli

Drugi rok hodowli zaczynamy zatem od 10 kotów. Połowa z nich, wedle naszych wcześniejszych założeń to samice.

Mamy zatem 5 samic, każda wydaje na świat 2 mioty, w każdym miocie rodzą się więc 4 kocięta, czyli:

5 x 2 x 4 = 40 kociąt,

Razem z dorosłymi mamy 50 kotów, z czego 25 to kotki.

Sytuacja dla 3 roku hodowli:

W trzecim roku nasze 25 kotek znów wydaje na świat po 2 mioty, po 4 kocięta w każdym, czyli:

25 x 2 x 4 = 200 kociąt

Razem z dorosłymi mamy już 250 kotów, w tym 125 samic.

Sytuacja dla 4 roku hodowli:

W czwartym roku hodowli będziemy mieli już 1 250 kotów:

125 kotek x 2 mioty każda x 4 kocięta w każdym miocie = 1 000 kociąt. 

Dodając osobniki dorosłe: 1 250 kotów, w tym 625 kotek.

Sytuacja dla 5 roku hodowli:

625 kotek x 2 mioty każda x 4 kocięta w każdym miocie = 5 000 kociąt. 

Razem z dorosłymi mamy 6 250 kotów, w tym 3 125 kotek.

Sytuacja dla 6 roku hodowli:

3 125 kotek x 2 mioty x 4 kocięta w miocie + 6 250 kotów dorosłych = 31 250 kotów.

Sytuacja dla 7 roku hodowli:

15 625 kotek x 2 mioty x 4 kocięta w miocie + 31 250 osobników dorosłych = 156 250 kotów

Sytuacja dla 8 roku hodowli:

78 125 kotek x 2 mioty x 4 kocięta + 156 250 dorosłych = 781 250 kotów

Sytuacja dla 9 roku hodowli:

390 625 kotek  x 2 mioty x 4 kocięta + 781 250 dorosłych = 3 906 250 kotów

Sytuacja dla 10 roku hodowli:

10 rok hodowli rozpoczynamy od 3 906 250 kotów (słownie: 3 milionów dziewięćset sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu kotów), w tym 1 952 125 kotek (słownie: miliona dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy stu dwudziestu pięciu kotek)

Każda kotka wydaje na świat 2 moty po 4 kocięta, czyli 1 952 125 x 2 x 4 = 15 625 000 kociąt. Razem z kotami dorosłymi jest więc 19 531 250 kotów(słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt przedstawicieli kociego rodu!)

Liczba ta jest zatem niewyobrażalna. Jest ona oczywiście przybliżona i opiera się na czystych założeniach, które przyjęliśmy na potrzeby obliczeń. W rzeczywistości jest oczywiście tak, że nie każda kotka jest w stanie urodzić zawsze 4 kocięta. Czasami może być ich więcej, a czasami mniej. Różna jest także liczba miotów w ciągu roku. W jednym miocie może rodzić się więcej kotek, w innym natomiast więcej kocurów. Dzięki tym obliczeniom jednak mogliśmy zobrazować, jak wielki jest przyrost naturalny kotów.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 554-992-00

E-mail: kontakt@kot.net.pl

Strona dla miłośników kotów. Porady i wskazówki dotyczące pielęgnacji i dbania o zdrowie naszych kocich przyjaciół. Dowiedz się jak zrozumieć i wychowywać Twojego kota!
 

Adres redakcji:

plac Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów